Sani Fresh-Up

Sani Fresh-Up är ett specialmedel som eliminerar dålig lukt på toaletter och urinoarer.
Den maskerar inte bara lukten utan tar bort den i två steg:

Steg 1: Dålig lukt absorberas kemiskt med omedelbar verkan.

Steg 2: Mikroorganismer sönderdelar urinens beståndsdelar och motverkar dålig lukt på längre sikt.

Sani Fresh-Up har ett neutralt PH-värde, vilket innebär att kranar och anslutningar inte påverkas av produkten.

Fräsch doft i sanitära anläggningar

Ibland räcker det inte att städa noggrant. Sani Fresh-Up kompletterar andra rengöringsmedel och medverkar till en fräsch doft i sanitära anläggningar.

Storlekar

500 ml pumpflaska (6/låda)
5 L dunk (4/låda)

Köp SAni Fresh-Up

Gör så här:

Appliceras direkt på ytan där den dåliga lukten har uppstått, oftast i kakelfogar runt toaletter och urinoarer. Innehåller även rengöringsmedel och kan användas direkt i moppvattnet.

Branscher

Städbolag
Sjukhus och vårdhem
Offentliga toaletter
Djursjukhus eller liknande
Privatpersoner

Användningsområden

Kan användas i alla typer av sanitära anläggningar såsom sjukhus, äldreboenden, rastplatser, skolor, sporthallar, veterinärmottagningar, djurstallar, restauranger, varuhus, flygplan, tåg och offentliga byggnader.

Sani Fresh-Up passar ihop med: