Produkter för rengöring, lösning och städning

Antistatiska medel. Tar bort statisk elektruicitet från mattor, textilier och elektroniska produkter.

Specialmedel